Roboty ziemne i ogrodowe

pic4W ramach naszej działalności wykonujemy roboty ziemne i ogrodowe:
· rekultywacja terenu po zakończonych budowach
· wymiana gruntów
· profilowanie terenów posesji
· zakładanie trawników wysiewanych tradycyjnie lub rozkładanych z rolki
· formowanie nasypów, poboczy, rowów przydrożnych i melioracyjnych