Odwodnienie i drenaż

Wysoka estetyka wykończenia domu i zagospodarowania terenu wokół wymaga odprowadzenia wody deszczowej z dachu, kostki i terenu odpowiednimi instalacjami do kanalizacyjnych studzienek burzowych, zbiorników na deszczówkę, studni chłonnych lub rozprowadzenia po terenie posesji rurami drenarskimi. Dzięki zastosowaniu drenażu okalającego fundamenty budynku, możemy odprowadzić nadmiar wody deszczowej spływającej z połaci dachowych oraz zabezpieczyć fundamenty budynków przed nadmiernym zawilgoceniem.

Oferta naszej firmy obejmuje:
· montaż odwodnień liniowych i punktowych
· odprowadzenie wód opadowych z rynien i terenu posesji
· montaż systemów rozsączających wody opadowe
· wykonanie profesjonalnych drenaży wokół budynków
· izolacje ścian i fundamentów